Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°23 - 16/04/2014
 
 

Herinrichting Kapellestraat (Veerle)

Burgemeester Tine Gielis blikt tevreden terug op een informatievergadering met de buurtbewoners van de Kapellestraat en de omgeving omtrent het herinrichtingsplan van het gedeelte tussen het Portugees restaurant en de vroegere Paparazzi.

Dit gedeelte zal herbestemd worden tot fietsstraat. Met deze fietsstraat zijn we één van de eerste Vlaamse gemeentes met zulke inrichting. In een fietsstraat zijn de fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook motorvoertuigen toegestaan.  Er worden groenvoorzieningen gerealiseerd en de schoolomgeving van De Wissel wordt heringericht. Er zal ook eenrichtingsverkeer worden ingevoerd en er zal ook gestreefd worden naar maximale parkeerruimte. De staat van de riolering wordt gecontroleerd en aangepast waar nodig. Dit gebeurt in samenwerking met Pidpa. Bij de uitwerking van het verdere ontwerptraject zal rekening gehouden worden met de opmerkingen van de bewoners.

Bouw nieuwe BKO kan van start gaan!

De overvolle BKO's in Vlaanderen waren de voorbije dagen erg actueel. In Laakdal trachten we hier werk van te maken. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe Buitenschoolse KinderOpvang ter hoogte van de sporthal in Veerle werd onlangs afgeleverd. Op termijn zal de huidige opvang in de Kapellestraat verdwijnen en integraal naar de sporthal verhuizen.


Verkeersveiliger Eindhout

Op de hoek Steenweg op Veerle en Oude Veerlebaan werd de openbare verlichting reeds aangepast naar aanleiding van de werkzaamheden die er volop aan de gang zijn. Het is de bedoeling om in een volgende fase de openbare verlichting over het ganse traject tussen Eindhout en Veerle te optimaliseren.

 

De werken ter hoogte van het kruispunt Oude Tramijn-Sint-Lambertusstraat zijn al een tijdje afgerond. "Deze ingrepen komen de verkeersveiligheid aan dit kruispunt ten goede", weet Eindhoutenaar Mia De Jong.


Samenvoeging parochies Veerle en Veerle-Heide

Op de gemeenteraad van 22 april zal een gunstig advies gevraagd worden betreffende samenvoeging van de parochies O.L.-Vrouw De Wijngaard in Veerle en Sint-Jozef Werkman in Veerle-Heide. Deze samenvoeging houdt in dat de financiële middelen en goederen van de respectieve kerkfabrieken worden samengevoegd.


Extra gemachtigd opzichter Klein-Vorst

Er werd een bijkomende locatie goedgekeurd voor een gemachtigd opzichter voor de school in Klein-Vorst. "Concreet betekent dit dat de schoolkinderen op een bijkomend gevaarlijk punt veilig kunnen worden overgezet op weg naar school", vertelt Gerda Broeckx.


Onderhoudswerken Borgt- en Meerlaarstraat

Het Vlaams Gewest voerde onderhoudswerken uit op de Borgt-en Meerlaarstraat. Dit is de gewestweg tussen Groot- en Klein-Vorst. "Vanuit het schepencollege blijven we ijveren voor een structurele oplossing op deze gewestweg, namelijk een nieuwe asfaltering", weet buurtbewoonster Ils Van Hove.

Kalender