Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°52 - 30/01/2016
 
 

Wist je dat...

...wij op 14 februari ons jaarlijkse mosselfeest organiseren?

...jouw bestellingen nog steeds welkom zijn via onze bestuursleden?

...er ook snel en eenvoudig kan ingeschreven worden via deze link?

...wij die dag, op Valentijn, twee ontbijten voor twee personen verloten onder de aanwezigen?

...ook jij de benen onder tafel komt schuiven?

Resultaten CD&V-bestuursverkiezingen

Tijdens de jongste nieuwjaarsreceptie vonden ook onze bestuursverkiezingen voor.

Felix Vanbel volgt zichtzelf op met 90,4% van de stemmen als afdelingsvoorzitter.

Ook Katrien Eyckmans mag zichzelf opvolgen. Zij is unaniem verkozen als voorzitter van Vrouw & Maatschappij.

Eduard Sledsens is onze eerste voorzitter van de seniorengeleding. Met 90,9% van de stemmen werd hij verkozen.

Onze Jong CD&V-geleding zal vanaf nu getrokken worden door Sam Peeters. Hij volgt met 100% van de stemmen Stein Voet op, die besloten heeft zich niet meer kandidaat te stellen als trekker van onze jongerengeleding.


Informatieborden worden vervangen.

Het gemeentebestuur investeert niet meer in de bestaande informatieborden. Deze borden kampen reeds lang en vaak met defecten en juist daarom wenst het gemeentebestuur niet verder te investeren.

Het college heeft beslist te stoppen met de huidige generatie infoborden en gaat op zoek naar nieuwe en eenvoudigere borden. Het bord in Klein-Vorst is helaas niet meer te herstellen en zal daarom als eerste worden verwijderd. In afwachtig van de nieuwe borden, kunnen de onderdelen van dit bord gebruikt worden om kleine defecten van de andere schermen te herstellen.


In het kader van Gedichtendag...

Sluikstorter, sla je nogmaals toe?

Remember! Big Brother is watching you.

De politie doet graag de vaststelling.

Er volgt een gepeperde rekening.

Anderen die jouw troep moeten opruimen,

dan kunnen wij alleen maar blijven duimen

dat je geweten je naar containerpark of Kringwinkel leidt...

én... dat je wordt achtervolgd...door heel veel spijt.

Kalender