Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°33 - 19/08/2014
 
 

Werkzaamheden in Groot-Vorst

Deze nieuwsbrief staat in het teken van Groot-Vorst. U wist ongetwijfeld reeds van de ontwikkeling van een nieuw administratief centrum met gecentraliseerde diensten van vrijetijdssector, bibliotheek, OCMW, politie en BPost dat wordt geïntegreerd met het huidige Sociaal Huis.  Van zodra er nieuwe stappen worden gezet, verneemt u er alles over in een volgende editie van onze nieuwsbrief.

 

Naast de komst van het nieuwe gemeentehuis zijn volgende noemenswaardige zaken uit Groot-Vorst te melden...

Aanleg parking Houthoek

Parkeerproblematiek is een euvel waar burgers zich wel eens aan ergeren. Het gemeentebestuur werkt aan een oplossing voor de parkeerproblematiek ter hoogte van Houthoek. Weldra wordt het terrein naast slagerij Roka aangelegd als parking. Momenteel wordt bekeken welk duurzaam materiaal gebruikt wordt als grondbedekker. "Op die manier hoopt het bestuur het aantal geparkeerde wagens naast de weg tot een minimum te beperken, wat de verkeersveiligheid in Houthoek ten goede zal komen", vertelt CD&V-bestuurslid Stef Engelen.


Aanleg tuin bijna voltooid

De tuin van het dagcentrum Vogelzang werd aangelegd door de eigen diensten. "Bij de aanleg werd rekening gehouden met maximale toegankelijkheid, veiligheid, sport- en spelmogelijkheden. Zo werd er een basketbalplein, een petanquebaan, moestuin, grasplein en een rij- en voetpad aangelegd", aldus OCMW-voorzitter Raf Moons.

"Een mooie samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en het OCMW", voegt burgemeester Tine Gielis graag toe.

 

De werkzaamheden aan de tuin passen in de uitbreiding van het dagcentrum. De lokalen werder eerder al opgefrist. Deze werken werden mee gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de provincie en de Nationale Loterij. In ruil voor de subsidie wordt een kunstwerk geplaatst. "Een kunstenaar is samen met de jongens en meisjes van het dagcentrum een zitbank aan het bekleden met mozaïek tegeltjes. Deze bank zal naast kunstwerk, dus ook als rustplaats in de tuin kunnen dienen", weet Raf.

De laatste groenaanplanting is voorzien voor het najaar.


Belijning

U heeft de voorbije weken op de Laakdalse wegen misschien hinder ondervonden van schilderwerken onderweg. De belijning op verschillende Laakdalse wegen kreeg een nieuwe laag. Er werd ook een belijning aangepast op de Steenweg op Veerle en de verbinding tussen Eindhout en Groot-Vorst, namelijk de Oude Vorstseweg en Langedijk.


Voetpad marktplein-Fortun wordt aangepakt

Er staan heel wat zaken op til om de omgeving tussen het marktplein en het Fortun te optimaliseren. Dankzij een samenwerking tussen de aangelanden en de gemeente om cultuurhuis 't Fortun te verfraaiien.  In het najaar komt er beplanting tegenover het kleine pleintje tegenover het keldingwinkeltje. Het voetpad tussen de Markt en 't Fortun wordt genivelleerd. Daarnaast zal er ook openbare verlichting komen tussen 't Fortun en de parking naast De Post.  "In de nabije toekomst kan men zich op een comfortabele manier naar één van de parkings in de onmiddellijke buurt van't Fortun begeven, namelijk op het marktplein zelf of naar de parking naast het postgebouw", geeft Tine Gielis, bevoegd voor openbare werken, als boodschap mee.


Donderdagavondfilms zijn een succes!

Ook deze zomer wordt de pastorijtuin van Groot-Vorst op donderdagavond ingepalmd voor een openluchtfilm. De opkomst was de voorbije weken erg mooi. Hopelijk zijn de weersomstandigheden de komende donderdagavonden een succes, zodat ook de laatste 2 edities op een mooie opkomst kunnen rekenen. De opbrengst van de drankverkoop gaat overigens elke week naar een andere vereniging!

 

Nu donderdag staat '12 years a slave' geprogrammeerd. 'The Hungergames' is de afsluiter van deze zomer op 28 augustus.

 

Pootzakken in het CD&V-partijbestuur

Felix Vanbel is de voorzitter van onze afdeling en kan vanuit Groot-Vorst rekenen op de steun van Katrien Eyckmans, voorzitster van onze vrouwengeleden Vrouw & Maatschappij. Daarnaast zetelen ook Eric Nysmans, Stef Engelen, Daniëlle Reynders en Jos Van Geel in ons partijbestuur. Neem gerust contact met hen op en zij kaarten graag uw probleem aan op ons partijbestuur. Hun contactgegevens zijn terug te vinden op onze website, onder de pagina 'Wie is Wie'.

Kalender