Vrouw & maatschappij zet zich in voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke instellingen. Zonder vrouwen die wegen op het beleid kunnen we slechts dromen van een gendergelijke samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming.

Meer info : www.vrouwenmaatschappij.be

Onze contactpersoon binnen Vrouw & Maatschappij is Gerda Broeckx. Je kan haar bereiken via gerdabroeckx@hotmail.com