Welkom bij CD&V Laakdal

Laakdal

Laakdal

Het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) startte in januari 2021 het project ‘Gele doos’. Ze doen dit in…

Lees meer

In 2019 startte het verhaal van ’t Fortun in Laakdal in het kader van de Leader-oproep. De gemeente Laakdal en Ferm sloegen de…

Lees meer

Wie in Laakdal nood heeft aan sociale huisvesting, kan daar momenteel voor terecht bij vier organisaties. Sociaal kopen kan via…

Lees meer

Laakdal plant een skatepark aan de sporthal in Veerle. De gemeenteraad keurde het bestek goed zodat er gezocht kan worden naar…

Lees meer

Gelijke kansen, Mobiliteit & openbaar vervoer

Forum OnBeperkt stuurt brief naar ministers

27-06-2023

Leven met een beperking vraagt een aanpassing van je manier van leven, ook als je je wilt verplaatsen in het openbaar. Maar wat…

Lees meer

Na een nieuwe vestiging voor de Buitenschoolse KinderOpvang van Vorst-Meerlaar, Veerle en Vorst-Centrum, is nu ook Eindhout aan…

Lees meer

In het binnengebied achter de Vrije Basisschool in Klein-Vorst zullen er extra parkeergelegenheden worden aangelegd. Verder…

Lees meer

Op 3 juni sluit de vestiging van de Kringwinkel haar deuren in Laakdal. Het huidige huurcontract was afgelopen en kon helaas…

Lees meer

Gebouwen & infrastructuur, Ondernemen

Er beweegt wat rond de Vinea-site de komende jaren...

12-04-2023

Restauratie van de pastorij In 2014 werd een dossier ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) om subsidies te…

Lees meer

Tine Gielis

Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid, Schepen, Lid dagelijks bestuur, Burgemeester

Burgemeester Laakdal (sinds 2007)

Lees meer