Organiseer je een culturele activiteit of een jongerenproject? Gemeente Laakdal steunt allerlei projecten en geeft Laakdalse organisatoren een financieel duwtje in de rug. Op de jongste gemeenteraad werden de aangepaste reglementen voor projectsubsidies goedgekeurd. 

Welke projecten kunnen ondersteuning krijgen? 
• Jongerenprojecten
Voor de realisatie van een project voor en door jongeren kan je beroep doen op de projectsubsidie jongerenprojecten. Je kan, na goedkeuring van je aanvraag, een subsidie verkrijgen tot 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van 620 euro. 
Culturele activiteiten
Organiseer je een project met cultuur als thema dat niet tot je gewone werking behoort? Dan kan je de projectsubsidie culturele activiteiten aanvragen. Je kan een subsidie van 250 euro tot maximum 500 euro verkrijgen.

Gerda Broeckx (schepen van cultuur): “Laakdal heeft een bruisend verenigingsleven. Als gemeentebestuur koesteren we dit; daarom bieden we ondersteuning op maat, zorgen we mee voor een gepaste, veilige accommodatie en geven we subsidies. Naast de projectsubsidies voorzien we ook werkingssubsidies, hiermee willen we Laakdalse verenigingen ondersteunen in hun dagelijkse werking.”  

Frank Sels (schepen van jeugd): “Met deze financiële steun, 50% van de gemaakte project kosten (huurgelden infrastructuur, promotiekosten, verzekeringen, huur didactisch materialen, …) met maximum van 620 euro willen we Laakdalse jongeren stimuleren om hun project te realiseren. Het project moet zich richten naar Laakdalse jongeren tussen 6 en 25 jaar, openstaan voor iedereen, een vernieuwend of experimenteel karakter hebben en de specifieke werking overstijgen. Zo geven wij zuurstof aan nieuwe projecten.”

Meer info via: www.laakdal.be. Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem contact op met de dienst vrije tijd via: vrije.tijd@laakdal.be.