Laakdal is een zorgzame gemeente die blijft investeren in een toegankelijke zorg- en hulpverlening voor iedere inwoner. Vanuit dit oogpunt voerde het gemeentebestuur een jaar geleden een gemeentelijke mantelzorgpremie in. Ondertussen werden maar liefst 230 premies aangevraagd; deze worden kortelings uitbetaald.

Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan chronisch zieken, personen met een beperking of hulpbehoevenden uit je directe omgeving: dat kunnen familieleden, vrienden of buren zijn. Burgers die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen hierdoor toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Raf Moons: (schepen van Welzijn): “Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. We waarderen hun inzet enorm. Door het uitreiken van een gemeentelijke mantelzorgpremie geven we deze vrijwilligers een financieel duwtje in de rug.”

De mantelzorgpremie
De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie vervangt tevens de sociaal-pedagogische toelage vanaf 1 januari 2020.                 

Voor wie?
Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap OF een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen ( attest via FOD Sociale zekerheid of Kind & Gezin).
  • Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van erkenning van handicap van minstens 12 punten op het criterium vermindering van de zelfredzaamheid afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
  • In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven EN er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn. Je moet ook op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers.

Procedure
Je vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks aan uiterlijk op 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. De premie voor 2021 kan nu dus al aangevraagd worden. De uitbetaling volgt vervolgens in februari 2022.

  • OCMW-welzijn