In tijden van corona is er ook ander nieuws! Gisteren kreeg onze partijafdeling bericht van het kabinet van minister Demir. In het voorjaar werd dit kabinet meerdere keren gecontacteerd over een stand van zaken betreffende de ruiming en de sanering van de Laak. Gisteren werd bevestigd dat de sanering van het eerste deel zal doorgaan in 2021. De voorbereiding van de saneringswerken aan de Grote Laak loopt vlot. Het saneren gebeurt in vier delen. Laakdal komt pas vanaf het tweede deelgebied aan bod.

Voor het eerste deelgebied werd in het voorjaar van 2020 het saneringsplan voorbereid. Dit plan beschrijft de concrete uitvoeringswijze van de saneringswerken op basis van de meest recente analyses m.b.t. de verontreinigingsgraad. Het openbaar onderzoek van dit plan is voorzien in augustus-september 2020. Zodra het openbaar onderzoek loopt, kunnen we in het saneringsplan de meest recente meetresultaten raadplegen. Na het openbaar onderzoek wordt het saneringsplan, rekening houdend met eventuele adviezen en bezwaren, definitief goedgekeurd. Hierna worden de saneringswerken in het najaar van 2020 aanbesteed zodat begin 2021 kan gestart worden met de effectieve uitvoering. 

 

Dit is opnieuw een belofte dat er ten velde iets zal gebeuren. Momenteel is er nog niks te zien, maar we blijven dit dossier mee opvolgen en zullen er bij de hogere instanties op blijven toezien dat de beloftes worden nagekomen. Om een idee te geven. De eerste brief over de vervuilde Laak van toenmalig burgemeester Ludo Helsen dateert van 1973!  We willen opnieuw trots zijn op de rivier waar onze gemeente haar naam aan dankt.

Benieuw naar de indeling van de vier deelgebieden die gefaseerd worden aangepakt? Mail ons: info@laakdal.cdenv.be

  • Leefmilieu & natuur
  • Klimaat
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties