Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°20 - 10/03/2014
 
 

Weetjes uit alle deelgemeenten

Tijdens de krokusvakantie viel het vergaderritme wat terug, maar werden volgende zaken behartigd: 
 

 
 

  • Eindhout: Langsheen de beide kanten van de Steenweg op Oosterlo zal een nieuw fietspad aangelegd worden.  Om dit te financieren zal er beroep worden gedaan op subsidies van het fietsfonds.   Het dossier moet nog worden opgestart.  Aangezien een groot gedeelte van dit traject op Geels grondgebied ligt, is een samenwerking noodzakelijk.   Hiertoe is er een overleg met de stad Geel opgestart.
 

  • Groot-Vorst: op de stapelplaats (in de hoek met Kerkstraat en parking van bezoekers) wordt een een nieuw loods gebouwd om hierin het wagenpark te parkeren.   Het voorontwerp werd goedgekeurd.  Architect Glenn Janssens finaliseert het plan.   Het gebouw waarin nu de wagens geparkeerd staan zal gefaseerd worden omgebouwd tot ateliers (schilderen, lassen, houtbewerking, garage, e.a.) waar de werkzaamheden gericht kunnen voorbereid worden.  
 

  • Klein-Vorst: Op sportcomplex De Vloed is er nood aan extra parking.   In overleg met de ponyclub kan een gedeelte van hun terreinen ingericht worden als parking (gelegen naast het rugbyterrein).   De voorbereidingen worden getroffen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen voor de start van het tennisseizoen.  
 

  • Veerle: Het studiebureau dat de doortocht door Veerle uitwerkt zal een 'participatietraject' opstarten.  Dit wil zeggen dat er, samen met alle belanghebbenden (scholen, middenstand, bewoners, verenigingen, ea), wordt nagedacht over deze doortocht en hoe deze misschien toch gerealiseerd zou kunnen worden, rekening houdende met ieders noden en behoeften.
 

  • Veerle-Heide: De jeugddienst inventariseerde alle Laakdalse speeltuintjes omtrent gebruik en mogelijke herbestemming.  Naar aanleiding hiervan werd een bevraging bij de omwonenden georganiseerd.  Zo zal op vraag van de bewoners, het speeltuintje op Heieinde behouden blijven en nagegaan worden of het speeltuintje aan 't Buurthuis geoptimaliseerd kan worden.
 

Voor het overige wordt de laatste hand gelegd aan de gezamenlijke publicatie van CD&V-LVA en Samen (SP.a en Groen!).  Deze folder zal kortelings in gans Laakdal verdeeld worden en is een samenvatting van de projecten per deelgemeente waarvan we deze legislatuur werk willen maken (meerjarenplan 2014-2019).

Vragen?  Je weet ons te vinden, niet?
 
Tine Gielis
0477/87 17 94

Kalender